Qui Som? Conferències Cursos Carles M. Espinalt Bibliografia Notícies
Text
  Carles Muñoz Espinalt

 

CARLES MUÑOZ ESPINALT
(Montesquiu 1920 – Barcelona 1993)

Autor de 44 llibres. Centenars de conferències i cursos. Grafòleg. Psicòleg.

En el terreny de la Psicologia individual i col.lectiva, la seva aportació més brillant a la història del coneixement humà ha estat la creació de la ciència Psicoestètica.

Pels seus clars diagnòstics tant avançats al seu temps sobre la personalitat, la formació caracterològica, les modes i els costums, els seus llibres són referència obligada per als professionals de la psicologia, perruqueria, moda, gastronomia, direcció, arquitectura, floricultura, medicina, joieria, grafologia; sense oblidar l’assessor d’imatge, ja que va ser ell el creador i impulsor d’aquesta nova professió. D’altra banda, per als polítics és de consulta necessària si volem comprendre el pensament i el caràcter català, i constatar com Carles M. Espinalt, amb la seva fermesa —mai no es donava per vençut— i la seva manera clara de dir, és el millor exemple per fer-nos veure, com cap altre, la necessària, possible i desitjable Independència de Catalunya.

Dibuix Original de Magda Folch.
Pinacoteca Muñoz Espinal
t

 

TRETS BIOGRÀFICS
1920
Neix a Montesquiu el dia 1 de desembre.
Pare: Carles Muñoz Magarola de Torelló.
Mare: Rosa Espinalt Rodelles de Montesquiu
Fou el petit de quatre germans, Manuel, Encarnació, Pepito.
1936-1939
Mobilitzat amb la lleva del biberó. Lluita a la batalla de l'Ebre.
1947
Contreu matrimoni a Montserrat amb Maria Garcia Duch. al mateix any tenen la seva única filla Nati.
1949
Va donar a conèixer el Test de l'Arbre. Comença la seva tasca com a conferenciant.
1950
Va funda l'Escola Grafològica de Barcelona quant col.labora a l'Institut Belpost de Delfí Dalmau.
1951-1952
Col.labora a la Revista Ressò
1952
Substitueix al famós psicòleg Max Pulver en la direcció psicotècnica de dos importants empreses suïsses: Nestlé i Laboratoris Sandoz.
1953
Col.labora amb el Centre National de la Recherche Scientifique de França per la Revu de Psycologie des Peuples amb l'assaig Del Poble Català (1953), sota el pseudònim de Pere E. Bauló. Aquest escrit crea gran interès general, però en particular a Josep M. Batista i Roca que el vol conèixer. Per contra a Salvador de Madariaga, enquimerat i sentint-se inquisidor, vol denunciar-lo. (Obra Escrita, pàg, 17).
1954
Publica el seu llibre La Personalidad (1956) on sintetitza la seva manera peculiar d'interpretar
i sistematitzar la psicologia humana.
Realitza una investigació motivacional sobre l'impacte publicitari dels anuncis dels principals carrers de Madrid.
Aplica per primer cop a España procediments sociomètrics i motivacionals.
1954
A Radio Barcelona dins el programa Radio Club. Carles Muñoz Espinalt tenia el seu apartat:
La personalidad de cada uno.
1956
Edita per Edicions Toray:
Grafologia de la firma (1956), text imprescindible per a l'estudi de la lletra. Els seus descobriments varen ampliar amb profundes matisacions la forma que es revela el caràcter a través de l'escriptura. Tipos Humanos (1956) Lo que dice tu cara (1963) Los Tests (1961) Grafología aplicada (1960) Llibre citat pels més grans grafòlegs contemporanis. Psicología de la mujer (1963) Reeducación del carácter (1958)
Psicologia de la publicidad (1962) Traduït en altres idiomes.

Títols publicats per altres editorials:
El carácter revelado por los signos (1953) Psicologia del éxito (1955) El sentido de los sueños (1956) Tu vocación profesional (1960) Psicotècnia (1965)
1957
Psicologia de la gent (Mallorca 1957). Exposa en aquest llibre algunes de les seves investigacions sobre el caràcter de les multituds. Aquesta teoria proporciona gran relleu a la seva feina de conseller d'empreses. (Obra escrita, pàg. 45).
Tots aquest llibres fan que les seves idees tinguin una singular difusió, tant a Europa com a Amèrica. Els diaris de l'època diuen que el professor és un del psicòlegs més llegits d'Amèrica.
1957
L'assessorament d'una empresa de roba interior masculina fa que comenci ha estudiar les vinculacions entre el vestit i la persona amb la profunditat que el fet comporta. Les seves investigacions en aquest camp queden llargament reflectides al diaris de l'època.
1960
Imparteix un curs de Psicologia Política, que promou la famosa carta demanant l'ensenyament del català a les escoles, signada per cent intel.lectuals, fet pel que és detingut, i portat a comissaria de la Via Laietana, amb les conseqüències que això comporta.
1961
Es realitza a Andorra el I Congrés Psicosociològic de la plana major dels seus alumnes i seguidors.
Aquest congrés té molt de ressò als diaris tant francesos com de Catalunya. Moltes de les seves conclusions estan glossades a l'assaig de Carles M. Espinalt saber-se entendre (Obra Escrita, pàg. 95).
1962
Assessora una important empresa filial italiana de cafeteres exprés. Per aquest motiu estudia profundament el mercat de la península Ibèrica.
El fet es repeteix en moltes altres ocasions ja que fou consultat per les empreses més importants del país i també de l'estranger, com ara Alemanya, Itàlia, França, Portugal i Amèrica.
1963
Programa de T.V. Nueva Epoca realitzat i presentat pel catedràtic Dr. Miravitlles. En diversos d'aquests programes Carles Muñoz Espinalt parla de la Psicologia de Grup i Grafologia.
Gran promotor i col.laborador dels llibres d'Aportació Catalana de Joan Ballester, amb títols com:
Els orígens del carácter (1963) Sentit polític dels catalans (1964) Seny no és timidesa (1965) Un mercat per al senyor Esteve (1966) Segones intencions (1967) Propaganda totalitaria (1968) LLuita entre generacions (1969) Canvis de mentalitat (1970) Modelar-se la figura (1971) Tarannà Lerroux (1972) Mite de Séneca (1973) Evolució del caràcter cátala

Altres títols de diferents editorials:
Esperit de set-ciències (1959) Saber-se entendre (1961) Els pensadors de moda (1969) (Obra Escrita)
Totes aquests obres es trobaven en el llibre Obres Essencials que en la seva nova edició es va ampliar amb els darrers escrits, sota el títol Obra Escrita de l'editorial El Llamp, tal com ho coneixem actualment.

Aquests nous escrits són:
Pensar en català (1982) L'error de certs catalanistes (1986) L'encert dels independentistes (1986) Bons i mals exemples (1987) Actituds dels catalans davant de la independencia (1987) (Obra Escrita)
Són també de l'editorial El Llamp:1992 (1990), L'Assassinat de Pau Claris (1991),
1969
Assessorament i creació del formulari amb el test del GOHP per seleccionar els concursants del programa de televisió Un millón para el mejor. Fet que comporta que sigui el president del Jurat d'aquest concurs en la seva primera etapa.
Aquests milers de tests juntament amb tot el bagatge d'assessorament d'empreses fa de Carles Muñoz Espinalt el psicòleg amb més coneixements de les diferents mentalitats dels pobles que configuren la península Ibèrica.
Membre de la Junta consultiva d'Omnium Cultural des de la seva creació.
Vice-president del Consell Nacional Català de Batista i Roca.
Vice-president del Club d'Amics de la Unesco, als anys 70.
Membre actiu de l'Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana.
1971
Presenta PSICOESTÈTICA i en ella les conclusions de les idees que des de 1957 va anar metoditzant i analitzant. Precisa aquest treball a l'assaig Modelar-se la figura (Obra Escrita, pàg.471).
Teoritza sobre l'equilibri entre l'aspecte físic i el caràcter.
Fa gran nombre de cursos, seminaris, conferències de Psicoestètica, aplicada a la perruqueria, sastreria, joieria, modisteria, calçat, confecció, pell, òptica, cosmètica, cirurgia plàstica, dermatològia etc. (llibre d'Homenatge a Carles Muñoz Espinalt) pàg. 340.
1975
A causa de la difusió de la Psicoestètica a l'estranger, a França, un grup de metges crea una Societè de Mèdiciene Psicoesthètique i envien una carta a Barcelona dient-nos que tenen l'ús exclusiu de la paraula. Fet que provoca haver de demostrar-los-hi que al nostre país la paraula és d'ús comú, i a més es tracta d'una ciència creada a Catalunya per Carles M. Espinalt.
Aquest i altres casos semblants són una motivació, a més de l'estudi i aprofundiment de la Psicoestètica, perquè Muñoz Espinalt fundi l'Associació de Practicants de la Psicoestètica el 27 de setembre de 1982.
1982
L'Associació de Practicants de la Psicoestètica aplega totes les persones que apliquen la Psicoestètica a les seves professions, i organitza cursos i seminaris. És per aquests professionals i estudiosos de les seves teories que, Carles M. Espinalt, pronuncia 54 conferències magistrals a l'Hotel Balmoral en el decurs de 7 anys i fins set dies abans de morir.
1983
Convenció: Psicoestètica de los Líderes Políticos més tard editat per DCAP.
1984
Seminari: La imatge d'un Estat més tard editat per editorial el Llamp.
1986
Seminari de Cuina i Direcció Psicoestètica. Que va desenvolupar juntament amb la seva filla Nati Muñoz i el seu gendre Josep Bullich.
1989
Seminari d'imatge motivacional: Serà el 1992 l'any de la independència de Catalunya? més tard editat per DCAP.
1991
Escriu l'Assassinat de Pau Claris (1991) editorial El Llamp.
1992
Escriu el seu darrer llibre, símbol de la lluita de tota una vida. Preludi per la independencia (1992) Edicions C.
1993
Mor a la seva llar de Barcelona a primera hora de la tarda del dia 2 de març d'un col.lapse cardíac, fou enterrat al cementiri de Montesquiu.

 

Placa dedicada a Carles Muñoz Espinalt a la casa a on va neixér.
Plaça Emili Juncadella de Montesquiu

 

LLISTAT DE CURSOS, CONFERÈNCIES I SEMINARIS QUE VA DESENVOLUPAR CARLES MUÑOZ ESPINALT PER L’ESTUDI DE LA SEVA OBRA

CONFERÈNCIES (Arxiu Muñoz Espinalt)


•22 febrer 1949: Psicologia de la vocació professional
•3 març 1949: Valor psicológico del dibujo
  Acadèmia Bertran-Montané
•18 març 1950: La senyora Tomasa. Un personatge de l’Auca del senyor Esteve
•10 maig 1950: Psicologia de la Dona Catalana
  Ateneu de Sant Just Desvern
•15 maig 1950: La vocación profesional en los adolescentes
      
  Asociación de padres de alumnos del Instituto Maragall
•25 maig 1950:  Dibujo y personalidad (Test del Arbol)
  ERASMO Centro de Estudios Antropológicos y Humanísticos

•17 maig 1951:  Iniciació a la filosofia del ritme
  Círculo Literario Franciscàlia
•11 març 1952: El porqué de la pintura
  Selecciones Jaimes – Exposición J. Rovira
•11 gener 1953: Psicología del dibujo
  Sociedad Cooperativa Tejedores a Mano
•17 març 1953: L’ànima a través del rostre
  Selecciones Jaimes – Exposición J. Rovira
•22 gener 1954: Sentido y contrasentido de la Psicología comparada de los pueblos
  Asociación Cultural Occidental

  Seminario de Psicología Hispànica
•28 d’abril 1954: La renovación del concepto de Grafologia según criterios sociológicos
  Asociación de Cultura Occidental – Seminario de Sociologia de la Cultura
•Juny 1954: Psicologia de l’oratòria
  Estudi del Pintor Rovira
•10 novembre 1954: Ambiente y personalidad
•23 febrer 1955: La grafologia y el temperamento
•23 març 1955: El modo de ser
•20 d’abril 1955: Los tipos humanos y su detalle revelador
  Instituto de Fisiatria Dr. Laguna
•18 de març 1956: Selección de personal y coordinación de equipos
  Asociación de Maestros Industriales
  Salón de Actos de la Escuela del Trabajo
•26 novembre 1957: La gent com són i com es comporten
  Junta Parroquial de Acción Católica. Vocalia de la Cultura
  Sala de conferencias parroquial. Castelltersol
•2 febrer 1958: El tabaco, el càncer y la rutina de fumar
  Academia de Ciéncias Médicas de Barcelona
  Asociación de Otorrinolaringología
  Festividad de San Blas. Conferència – Col·loqui
•7 de desembre 1958: Tu i els altres
•22 febrer 1959: Vivir de ilusiones y otras manera de vivir
  Cicle de conferències a l’Ateneu Samboyano
  Conferència càrrec de Rafael Tasis, Pere Mialet, Carles Muñoz Espinalt, Lluís Gasó
•14 maig 1959: Psicologia de les classes socials
  Conferències Franciscàlia
•14 juny 1959:  Psicologia d’una agrupació humana
  Congregació de l’Immaculat Cor de Maria i Sant Lluís Gonzaga
  Cinquantenari de la Congregació
•11 desembre 1959: Psicologia de las generaciones
  Centro Comarcal Leridano
•29 gener 1960: Control Psicologíco del mercado
  Club de Jefes de Ventas de Barcelona
•23 febrer 1960: La Psicología como clave de las ventas
  Círculo Catalán de Madrid
•31 maig 1960: Psicologia del industrial, del comerciante y del consumidor
  Club de Jefes de Ventas de Barcelona
•1 juliol 1960: Psicologia del industrial y del consumidor
•3 novembre 1960: La vocación profesional
  Centre Parroquial de Sant Joan d’Horta
  Comissió de Cultura
  Conferències de tardor
  Els nois i les noies què seran?
•10 gener 1961 : El éxito o el fracaso profesional
  Patrocini: Ayuntamiento de Cornellà del Llobregat
  Organitza: Asociación de Maestros Industriales de Barcelona
•25 maig 1961: La personalidad a través de la grafologia
  Centro Eulaliense. Sala el Socio
  Dime como escribes y te diré quien eres
•20 de juliol 1961: L’home i la professió 
  Comissió de Cultura. Conferències d’estiu
  Els professionals parlen de la seva professió     
  Centre Parroquial Sant Joan d’Horta
•9 de febrer 1962: La Psicologia de l’infant i les seves derivacions socials
  A.A.E. Dr. Robert  A.P.A.E. Congesta
  IV Cicle de conferències de pares
  Casal Montserrat
•20 març 1962: Psicologia de la moda
  La moda. Club de Dirigentes de Ventas de Barcelona
  Fomento del Trabajo Nacional
•9 gener 1963: Psicologia de les ventes
  IQUSA. Convención de Vendedores – Badalona
•6 febrer 1963: Psicologia de la infància i de l’adolescència
            Els fonaments de l’escoltisme
            Els mites de l’escoltisme
            El perquè, quan i com de l’Escoltisme
  Franciscàlia (E.C.E.)
•6 març 1963: Formación e Incentivos Psicológicos de los vendedores al detall
  Club de Dirigentes de Ventas de Barcelona
  II Ciclo de estudios para detallistas del ramo de la confecicón y sus proveedores.
•19 abril 1963: Maspons i Anglasell, Psicologia d’un home líder
  Homenatge a Francesc Maspons i Anglasell
  Cercle Artístic de Sant Lluch
•17 maig 1963: Maspons i Anglasell un tipus Psicològic
  Auditòrium de la Caixa d’Estalvis de Sabadell
Homenatge a Maspons i Anglasell
•24 octubre 1963: Sentit polític català
  Curs d’Acadèmia d’Economia del nostre país
  Franciscàlia
•29 gener 1964: Psicología del hombre que triunfa  
 Centro de Estudios y Asesoramiento Metalúrgico
•2 febrer 1964: Els orígens del caràcter
  S.C. i C. Llaç d’amistat
  Agència Caixa d’Estalvis de Mataró
  Argentona
•14 febrer 1964: Psicologia de la dona catalana
  A.A.E. Dr. Robert – A.P.A.E. Congesta VI Cicle de Conferències als Pares
  Ntra. Sra. Pompeia
•1975: Influència de l’ambient sobre les activitats humanes
  Hogarhotel 15 (Colegio Sindical de Decoradores)
•12 gener 1976: Ens calen els profetes?
  Club d’Amics de la UNESCO
•11 març1976: L’evolució del caràcter català
  Club d’Amics de la UNESCO
•30 març1976: L’evolució del caràcter català
  Òmnium Cultural
  Casa de Cultura de Girona
•1977: Grafologia i Psicoestètica
  Congrés Hispano-Americà de Grafologia
•1977: 8na Renovació de la Flama de la Llengua Catalana
  Acte Acadèmic
•27 gener 1977: Pensar en català
  Centre Comarcal Lleidatà
•3 març 1977:  Psicologia del Proselitisme
  Col·legi d’Advocats
•18 març 1977 : Psicologia del Proselitisme 
  Front Nacional de Catalunya
•23 gener 1978: Crisis de Líders a Catalunya
  Ateneu Barcelonès
• 6 abril 1978: Com formar dirigents en un país decapitat políticament, com Catalunya

  Esquerra Democràtica de Catalunya
•11 abril 1978: Psicologia del català Sucursalistes
  Front Nacional de Catalunya
•12 maig 1978: Nova oratòria i Nova Política Catalana
  Partit Socialdemòcrata de Catalunya
•20-21 maig 1978
  Reus
  IV Conferència del Consell Nacional Català
  Josep M. Batista i Roca
•15 setembre 1978: Homenatge a Josep M. Bastia
  Col·legi d’Advocats
  Obertura Acte: Jaume Planes i Jordi Vilanova
  Presentador dels oradors : J. Planes
  Parlen: Artur Costa, Carles M. Espinalt, Fèlix Curull, Josep M. Muntaner i Pascual
•13 novembre 1978: L’Oratòria catalana
  Ateneu Barcelonès
•11 desembre 1978: Imatges dels catalans
  Front Nacional de Catalunya
•21 desembre 1978: Qui és català  
  Partit Social Demòcrata de Catalunya
•15 gener 1979: Homenatge a la memòria d’en Josep M.  Batista i Roca  
  Club Excursionista de Gràcia
  Conferència sobre l’obre en pro de la joventut excursionista i de l’escoltisme, així com la   seva personalitat defensora del sentit nacional de Catalunya
•27 de gener 1979: Pensar en català
  Centre Comarcal Lleidatà
•1 febrer 1979
  Club Comèdia
  Presentació: Estat Català a les Eleccions
•16 febrer 1979
  Cooperativa Teixidors a mà de Gràcia
  Acte electoral per l’Estat Català
  Presenta: Carles M. Espinalt
  Show polític, Frank Dubé, Joaquim Alcàzar, Isabel Soler, Ramon Rius i Xavier Casassas,   Josep Planxart i col·loqui
•23 febrer 1979:
  Acte Electoral, per l’Estat Català
  Presentador: Ramon Ballaró
  Parlen: Carles M. Espinalt i Josep Planchart
  Montesquiu
•27 febrer 1979: Psicologia d’un vot català per Carles M. Espinalt
  Presentador: Miguel Arbós i Abadal
  Rubí
•23 març 1979: Com cal vitalitzar el caràcter català
•8 setembre 1979: Les opinions que cal difondre a Catalunya
•14 d’abril 1980: Té futur la mentalitat catalana?
  Palestra d’Òmnium Cultural
•18 febrer 1980: Els polítics que la gent catalana voldria
  Sala Claret
  (Suport Electoral Esquerra Republicana de Catalunya)
•7 d’octubre 1980: Dalí com a test del caràcter català
  Òmnium Cultural
  Taula rodona: Alexandre Cirici, Jaume Miravitlles, Josep Palau i Fabre i Carles M. Espinalt
•10 novembre 1980:  Vers el món dominat per la dona
  A.P.D.E.
•1 desembre 1980: La llengua i el nostre caràcter 
  Òmnium Cultural
  Taula rodona amb: Albert Jané, Carles M. Espinalt, Jordi Sarsanedes, Joan Triadú.
  Moderador: Josep Ibañez i Sesanrrich
•9 desembre 1980: Actitud dels catalans davant la Independència
  ONA Cultural    
•15 desembre 1980: Estudi Psicoestètic de Francesc Pujols
  Fontana d’Or – Girona
•19 desembre 1990: Tergiversacions del caràcter català
  Òmnium Cultural
•16 febrer 1981: Incidència de la Immigració en la mentalitat catalana
  Ateneu Barcelonès
•16 març 1981: Estudi Psicoestètic de Francesc Pujols
  Club d’Amics de la UNESCO
•4 desembre 1981: Paradoxes del caràcter català
  Ateneu de Cultura Popular de l’Hospitalet
•16 d’abril 1982:
  Club Alpí Català
  Reedició del llibre Manual d’excursionisme de Josep M. Batista i Roca
  Parlaments de : Modest Monlleó, Enric Borràs, Carles M. Espinalt, Lluís Puntí i Pujol
  Centre Excursionista de Catalunya
•8 maig 1982: Pujols arquetipus de Dalí
  Teatre Museu Dalí de Figueres
•16 febrer 1982: La poesia i el caràcter català
  I Show de Frank Duvé
  Poesia Viva Cova del Drac
•18 abril 1983: Presentació del llibre Psicoestètica del Líder Polític
  Hotel Diplomàtic
•30 abril 1983 : Psicoestètica de la segunda piel. La necesidad de vestirse y las raíces de la moda
  Hotel América – Igualada
  XXXII Asamblea Nacional de la Asociación Química Española de la Industria del Cuero
•27 juny 1983: La imatge dels països catalans
  Ducsort
  Presentat per Francesc Balcells
  Presentació de la 2a edició del llibre de Francesc Pujols:
  Concepte general de la ciència catalana
  Parlament: Carles M. Espinalt sobre: La ironia de Francesc Pujols
  Artur Bladé Desumvila sobre: El sentit filosòfic de Francesc Pujols
  Dau al Set
•15 setembre 1983: Presentació del llibre Pensar en català
  Amb el tema: Hi penseu prou en català
  Xarxa Cultural – Palau Mornau
•22 setembre 1983:
  Presentació del llibre: La desintegració d’Espanya i les idees de Toynbee d’en Josep Batista i   Roca
  Clou l’Acte: Heribert Barrera
  Presenta: Enric Borràs a Carles M. Espinalt
  Miquel Ferrer, Raimon Galí, Encarna Parreño, Joan Triadú
  Òmnium Cultural
•17 octubre 1983:  La màgia psicoestètica de les joies
  Demostració de la Psicoestètica aplicada a la joieria
  Presentació i valoració psicoestètica de joies realitzades per Francesc Balsells
•23 octubre 1983: Manuel Gonzáles i Alba
            Una vida per la Independència de Víctor Castells
  Presentació del llibre a la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Valls
  Dóna les gràcies el seu fill Pau González, parla l’alcalde de Valls
  i Carles M. Espinalt, va cloure l’Acte el Molt Hble. President Jordi Pujol
•23 octubre 1983: Presentació del llibre: Homenatge a Companys, President de Catalunya de   Robert Surroca i Agustí Barrera            
  Col·loqui per: Joan Crexell i Carles M. Espinalt, Enric Borràs
  Clou: Heribert  Barrera
  Centre Comarcal Lleidatà
•22 novembre 1983: Psicoestètica de l’home català
  Presentador Dr. Jordà
            El capítol nobiliari dels homes del paratge del Principat de Catalunya
  Sala Claret
•23 febrer 1984: Imatges antagòniques entre pares i fills
  Centre Cultural de Santa Eulàlia de Vilapiscina
•29 març 1984: Psicoestètica del surrealista
  Presentació del llibre La imatge d’un Estat
  Hotel Diplomàtic
•9 març i 3 abril 1984: La Psicoestètica del sucursalista
            Hotel Diplomàtic
•3 abril 1984: La Psicoestètica del sucursalista
  Presentació del llibre: La imatge d’un Estat
  Casal Francesc Macià
  Esquerra Republicana de Catalunya
•24 juny 1984: Presentació de la VII Quinzena d’Art de Montesquiu
  Llibreria La Tralla de Vic
•26 maig 1986: L’encert dels independentistes
  Club d’Amics de la UNESCO
•3 juliol 1986: Cal un timó per Catalunya
  Musical Psicoestètic de Frank Dubé
  Presentació de les conferències publicades
  L’error de certs catalanistes i L’encert dels independentistes
•9 desembre 1986: Actitud dels catalans davant de la Independència
  Presentació Sr. Sánchez
  Ona cultural
•27 gener 1987: Taula Rodona sobre d’Independentisme
  Paranimf de la Universitat
  Sr. Àngel Colom
  Sr. Carles M. Espinalt
  Sr. Josep Guia
  Sr. Lluís M. Xirinachs
  Sr. Heribert Barrera
•14 març 1987: Autobiografia i missatge pòstum
  Fonoteca de Catalunya
•8 setembre 1987: Més enllà del cretinisme Polític
  Presentació del llibre Retorn a Macià de Josep Carner Ribalta
  I disc d’en Frank Dubé, Musical psicoestètic
•11 maig 1988: Evolució de les formes de firmar
  Dins del Curs de Grafologia de la Sra. M. Rosa Panadès
•13 octubre 1988: La dignitat patriòtica
  Centre Excursionista de Catalunya
•27 novembre 1990: 1992 Centenari de les bases de Manresa i de la possible Independència de   Catalunya.
  Òmnium Cultural
•28 d’agost 1992: El caràcter català
  Tertúlia Ca la Càndida
  Club d’Història Local de Sant Quirze de Besora

 

CONFERÈNCIES PRONUNCIADES A L’HOTEL BALMORAL (Arxiu Carles Muñoz Espinalt)

•25 novembre 1985: Estudi psicoestètic  de com cal interpretar una persona
•20 gener 1986: Motivació de la moda i els models
•24 febrer 1986: El desig de ser original
•21 abril 1986: Psicoestètica del gust personal
•20 maig 1986: Estudi psicoestètic del directiu
•29 setembre 1986: Psicoestètica de la creativitat
•29 setembre 1986: Psicoestètica dels jocs  
  Amb la col·laboració d’Enric Palau: Motivacions profundes dels jocs i la joguines
  1 desembre 1986: Psicoestètica del malalt imaginari
  Amb la col·laboració d’Andreu Arquer:Vinculacions entre les modes i la medicina
•26 gener 1987: Psicoestètica d’un públic
•27 abril 1987: La configuració del prestigi
•25 maig 1987: Com valer-se millor de la Psicoestètica
•28 setembre 1987: Psicoestètica de la futuritat
•26 octubre 1987: Psicoestètica del saludar
•30 novembre 1987: Més sobre l’afavorir
•25 gener 1988: Psicoestètica de les edats i psicosi del zero
•29 febrer 1988: Psicoestètica de l’adolescència
  Amb la col·laboració d’Ivan Fondevila: Vivències d’un adolescent
•21 març 1988: Dandisme i seducció
•25 abril 1988: Actituds davant del mirall
•30 maig 1988: El desig de minimitzar
•26 setembre 1988: Psicoestètica de la mirada
•24 octubre 1988: Tacte i contacte
•28 novembre 1988: Els imprescindibles artificis
  Amb la presentació a càrrec d’Isabel Soler del seu llibre:
  Teoria de la moda
•30 gener 1989: El test del Ramat
•27 febrer 1989: Psicoestètica de les olors
•20 març 1989: Venir a la memòria
•24 abril 1989:  Imatge i argumentació
•29 maig 1989 : Psicoestètica de la imatge motivacional
  Presentació programa del Seminari d’Imatge Motivacional
  Serà el 1992 l’any de la Independència de Catalunya
•2 octubre 1989: Psicoestètica de la classe política
  Presentació del llibre que aplega les ponències i comunicacions del Seminari d’Imatge   Motivacional i que porta per títol: Serà l’any de la Independència de Catalunya? Més tard   editat per DEAPPP
•20 novembre 1989: Psicoestètica de la màscara 
•29 gener 1990: La fascinació del luxe
•20 febrer 1990 : La imatge personal en els somnis
•25 març 1990: La degradació del tracte social
•7 maig 1990: La firma com a segell de la imatge personal 
•11 juny 1990: El mecanisme de la por
•17 setembre 1990: El culte a la mediocritat
•29 octubre 1990: Psicoestètica d’una família
•26 novembre 1990: Capacitat d’autocrítica
•28 gener 1991: Mistificació de la història
•25 febrer 1990: Readaptar els educadors
  Amb la col·laboració de Carme Giménez: Psicoestètica i renovació pedagògica
•25 març 1991: El secret de l’eloqüència
  Amb la col·laboració d’Encarna Parreño: Psicoestètica de l’oratòria catalana     
•29 abril 1991: Descobrir la fal·làcia
  Amb la col·laboració de Santiago Espot: Contra el senequisme polític
•28 octubre 1991: Preludi de la Independència
•25 novembre 1991: Psicoestètica d’una situació d’emergència
•27 gener 1992:Psicoestètica del desdoblament de la personalitat
•24 febrer 1992: L’home i la veritat
•30 març 1992: Voluntat i poder
•27 abril 1992: Francesc Pujols i la bellesa
•25 maig 1992: Com ens interpretem?
•28 setembre 1992: Una desmoralització superable
•26 octubre 1992: La fal·làcia de la neutralitat
•30 novembre 1992: La mística dels rituals
•22 gener 1993: La destrucció del record
•25 gener 1993: Més sobre el to

 

CURSOS SEMINARIS I CONVENCIONS DE LES QUALS HI HA CONSTÀNCIA EN L’ARXIU MUÑOZ ESPINALT

CURSO DE RENOVACION DE CONCEPTO DE LA GRAFOLOGIA A LA LUZ DE LOS DATOS DE LA MODERNA PSICOLOGIA
29-30 abril 1954
Asociación de la Cultura Occidental

O.C.P.D. Orientación Catòlica para Dependientes
Abril-juny 1958
Escuela de Servicio Social
Cursillos de Formación Profesional de O.C.P.D.
I Cursillo para la Formación de Vendedores

REVISTA
Maig 1958
Salón de la mujer
Fomento de las Artes Decorativas (Cúpula Coliseum)
Consultorio Psico-Grafológico del equipo de Psico-sociología de C.M.E.

SEIX I BARRAL
Juliol 1958
Primera Convención de Ventas Industrias
Gráficas Seix i Barral Hnos. S.A.

S.E.I.D.
13-17 octubre 1959
Primera Convención de Agentes de Ventas

CURS SOBRE ESTUDIS DE MOTIVACIÓ
31 gener 1960
Control psicológico del mercado
Club Jefes de Ventas

PRODUCTOS BÚFALO
4-8 abril 1960
I Sesiones de Estudios Sobre la Venta

CLUB DE DIRIGENTES DE VENTAS
14-18 novembre 1960
III Seminario para Jefes de Ventas
Concurso de Psicologia de Ventas, con motivo del día del vendedor
Barcelona
26 juny 1961
Conferencia: Necesidad de una campanya en fvor delos profesionales

CONGRÉS Tècniques C:M.E.
Abril 1961
Congrés entorn de les teories psicològiques aplicades a carreres universitàries, oficis i comerç
d´Andorra

CONVENCIÓ LLONGUERAS
Any 1962
I Convenció

SEMINARIO DE PROMOCIÓN PSICO-PUBLICITARIA OFASEM
Centro de Promoción Ventas
Anys 1962, 1963,1964
Curso de publicidad Psicológica y Motivación
Curso de Psicologia de las relaciones humanas
Curso de Grafología aplicada a la selección de personal para las empresas
Curso de Psicotècnia Aplicada a la Indústria Moderna
Curso de Psicología de las ventas y formación de vendedores
Curso de promoción y dirección de Psicología de ventas

AMICS DE LA UNESCO
Gener 1964
Reuniones-estudio con el lema :
Efectos de la propaganda sobre la sociedad
Evolución de los medios de propaganda
Influencia de la propaganda de la educación
Influencia de la propaganda sobre el poder
Influencia de la propaganda sobre el arte
Influencia de la propaganda sobre la ciencia
La propaganda en la sociedad del futuro
21 gener 1963
Es lícita l’eutanàsia?
Conferència col·loqui amb la Col·laboració de Carles M. Espinalt, sociòleg i el Dr. Albert Abella, advocat 
3 i 15 abril 1963
Cursillo de iniciación a las técnicas sociales y psicológicas
Psicología del conferenciante y sociología del público
Las técnicas de la persuasión y métodos usados en las conferencias modernas
Hotel Ritz

CENTRO COMERCIAL LERIDANO  
5,6,7,10 i 11 juny 1963
Sesiones Penya Santamaria
Premi Joan Santamaria 1962
Tests psicològics de Torre i Bages, Almirall i Prat de la Riba

ESCUELA DE LIBRERÍA DE BARCELONA                 
Curs 1965-1966
Professor: Carles Muñoz Espinalt

SEMINARIO DE PSICOESTÈTICA Y NUEVAS MODAS
23-24 octubre 1971
I Seminario de Psicoestética y Nuevas Modas
Hotel Diplomàtic - Barcelona
11-12 novembre 1972
II Seminario de Psicoestética y Nuevas Modas
Hotel Presidente - Barcelona
22-23 abril 1974
III Seminario de Psicoestética y Nuevas Modas
Centro de Investigación y Desarrollo del Patronato
Junta de la Cierva del:
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Barcelona
25-26 maig 1975
IV Seminario de Psicoestética y Nuevas Modas
Hotel Diplomàtic – Barcelona
Novembre 1976
V Seminario de Psicoestética y Nuevas Modas
Hotel Diplomàtic – Barcelona

CURSOS 1971-1972
Institut del Teatre
Escuela Superior de Artes Dramáticas
Biblioteca-Museo
Profesor de Caracterología Carles Muñoz Espinalt

ORIENTACIÓN FUNCIONAL DE JEFES DE VENTAS
Diálogos y conferencias sobre formas de vender y determinar las reacciones   psicológicas del vendedor y del cliente
Por el equipo técnico del vendedor y del cliente

CURS DE PSICOLOGIA POLÍTICA  
2 novembre 1972
Estat Català

CURS DE CARACTEROLOGÍA DE LA MODA
1973

CURSOS DE PSICOESTÈTICA APLICADA A LA PELUQUERÍA MASCULINA Y FEMENINA
7-8 desembre 1975
24-25 abril 1977
Hotel Balmoral – Barcelona
4 abril 1976
Sección Artística del Gremio de Peluqueros de Caballero de València
Edificio Alcosa – València
24-25 abril 1977
Hotel Presidente – Barcelona
23-24 abril 1978
19-20 novembre 1978
20-30 abril 1979
Hotel Diplomàtic – Barcelona

CURSO PSCOESTÉTICO APLICADO AL VISAGISMO Y TÉCNICAS PROSILUETAS
11-12 octubre 1975
Hotel Castellana – Madrid

JOCAVI
22 gener 1975
I Convención sobre Psicología de la Venta de la Moda
Hotel Balmoral – Barcelona
25 febrer 1976
II Convención sobre Psicología de la Venta de la Moda
Hotel Presidente – Barcelona

CONVENCIÓN PSICOESTÉTICA APLICADA AL CALZADO
6-7 abril 1976
Club Marqueting de Alicante
Hotel Sidi

CONVENCION DE PSICOESTETICA APLICADA A LA SASTRERIA Y LA PROMOCIÓN DE LA MODA EN EL VESTIR
6-7 juny 1976
Hotel Presidente – Barcelona

CONVENCIONS DE PSICOESTÈTICA
Any 1977
12 maig 1980
29 setembre 1980
Hotel Diplomàtic – Barcelona

CONVENCION DE PSICOESTÉTICA APLICADA A LA INDUSTRIA DE LA CONFECCIÓN MASCULINA Y FEMENINA
25-26 octubre1977
Barcelona

CONVENCIÓN DE PSICOESTÉTICA
24-25 maig 1977          
Aplicada a vendedores y técnicas de óptica
Barcelona

CURSO DE PSICOESTÉTICA APLICADA A LA VENTA Y PROMOCIÓN DEL VESTIR DE MODA EN BOUTIQUES, MODISTERÍA Y CONFECCIÓN MASCULINA Y FEMENINA
4—5 juliol 1977
Hotel Presidente – Barcelona

CONVENCIÓN DE PSICOESTÉTICA APLICADA A LA CREACIÓN MOTIVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA MODA EN SASTRERÍA
20-21 setembre 1977
15-16 gener 1978
9-10 febrer 1979
Maig 1979
Hotel Diplomàtic

CURS DE CONFECCIONISTES
Maig 1978
La sofisticació de l’ésser humà

CONVENCIÓN DE PSICOESTÉTICA APLICADA A LA MOTIVACIÓN PROMOCIÓN Y MODA DEL CALZADO MASCULINO Y FEMENINO
23-24 maig 1979
Club Marketing de Alicante
Hotel Sidi

CONVENCIÓN DE PSICOESTÉTICA APLICADA A LA INTERPRETACIÓN, CREACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA MODA EN EL VESTIR
20-21 juny 1979

CONVENCIÓ DE PSICOESTÉTICA
Març 1980

PSICOESTETICA APLICADA AL DIRIGENTE MODERNO
2 octubre 1980
Hotel Diplomàtic – Barcelona

II CURS DE PSICOESTÈTICA DEL DIRIGENT
1 desembre 1980
Hotel Balmoral – Barcelona

CONVENCIÓN DE PSICOESTÉTICA
13 febrer 1981
Aplicada a directivos técnicos de la moda en el vestir
Barcelona

CONVENCIÓN DE PSICOESTÉTICA APLICADA A DIRECTIVOS Y TÉCNICOS DE LA MODA EN EL VESTIR
13 febrer 1981
Barcelona

CURS SOBRE EL CARÀCTER CATALÀ          
5-12-19-26 novembre 1981
17 febrer 1982
Casal de les Corts de C.D.C.

CONVENCIÓN DE PSICOESTÉTICA APLICADA A LOS LÍDERES POLÍTICOS
20 febrer 1983

CONVENCIÓN DE PSICOESTÉTICA APLICADA AL DIRIGENTE MODERNO
INSTECO
8 juny 1983

CONVENCIÓ DE PSICOESTÉTICA DE L’ORATÒRIA CATALANA
4 desembre 1983
Hotel Diplomàtic – Barcelona

CONVENCIÓ DE PSICOESTÉTICA DE L’ORATÒRIA CATALANA
4 desembre 1983
Hotel Balmoral – Barcelona

CURS DE PSICOESTÈTIA PER DIRIGENTS
Any 1983
Per E.D.C. de Trias Fargas
Hotel Regent

CONVENCIÓ DE PSICOESTÉTICA
12 febrer 1984
            De la imatge d’un Estat
Hotel Diplomàtic – Barcelona

DEMOSTRACIÓ DE PSICOESTÈTICA APLICADA A LA JOIERIA
17 octubre 1984
La màgia psicoestètica de les joies

CONVENCIÓN DE PSICOESTÉTICA
1985  - València

CURS DE CUINA I DIRECCIÓ PSICOESTÈTICA
24 novembre 1986
15 juny 1987    
Obertura i cloenda
Gourmet Hotel

CURS DE PSICOESTÈTICA APLICADA A LA PERRUQUERIA MASCULINA I FEMENINA         
18-19 Gener 1987
Expo Hotel

CONVENCIÓN DE PSICOESTÉTICA APLICADA A LA CREACIÓ VENDA I PROMOCIÓ DE JOIES
10-11 novembre 1987
Hotel Avenida Palace – Barcelona

CONVENCIÓN II JORNADAS DE MODA Y CONSUMO
19 maig 1987 – Barcelona

XXI CONVENCIÓN DE CANDIDATURA
            Orfeó de Sants – Estat Català
Presenta: Joan Subirats
Parlen : Xavier Garriga Trullols
Josep Planchart
Isabel Soler
Carles M. Espinalt

I CONVENCIÓN DE PSICOESTÉTICA APLICADA A LA CREACIÓ VENDA I PROMOCIÓ DE JOIES
8 febrer 1988