Qui Som? Conferències Cursos Carles M. Espinalt Bibliografia Notícies
Text

LA DEGRADACIÓ DEL TRACTE SOCIAL

Conferència pronunciada per Nati Muñoz-Espinalt

basada en la conferència de CARLES MUÑOZ ESPINALT

Barcelona, 29 de octubre de 2012
            


LA DESTRUCCIÓ DEL RECORD

Conferència impartida per el profesor

CARLES MUÑOZ ESPINALT
Barcelona, 22 de febrer de 1993
            


RITUALS I MÍSTICA

Conferència impartida per el profesor

CARLES MUÑOZ ESPINALT
Barcelona, 30 de noviembre de 1992
            


UNA DESMORALTZACIÓ SUPERABLE

Conferència impartida per el profesor

CARLES MUÑOZ ESPINALT
Barcelona, 28 de setembre de 1992
            


FRANCESC PUJOLS I LA BELLESA

Conferència pronunciada per el profesor

CARLES MUÑOZ ESPINALT
Barcelona, 27 d'abril de 1992
            


VOLUNTAT I PODER

Conferència pronunciada per el profesor

CARLES MUÑOZ ESPINALT
Barcelona, 30 de març de 1992
            


L'HOME I LA VERITAT

Conferència pronunciada per el profesor

CARLES MUÑOZ ESPINALT
Barcelona, 24 de febrer de 1992
            


PSICOESTÈTICA DEL DESDOBLAMENT DE LA PERSONALITAT

Conferència pronunciada per el profesor

CARLES MUÑOZ ESPINALT
Barcelona, 27 de gener de 1992
            

PRELUDI DE LA INDEPENDÈNCIA

Conferència pronunciada per el profesor

CARLES MUÑOZ ESPINALT
Barcelona, 28 d'octubre de 1991

            


MISTIFICACIÓ DE LA HISTÒRIA

Conferència pronunciada per el profesor

CARLES MUÑOZ ESPINALT
Barcelona, 28 de gener de 1991
            

CAPACITAT D'AUTOCRÍTICA

Conferència pronunciada per el profesor

CARLES MUÑOZ ESPINALT
Barcelona, 26 novembre de 1990
            

PSICOESTÈTICA DE UNA FAMILIA

Conferència pronunciada per el profesor

CARLES MUÑOZ ESPINALT
Barcelona, 29 d'octubre de 1990
            

EL CULTE A LA MEDIOCRITAT

Conferència pronunciada per el profesor

CARLES MUÑOZ ESPINALT
Barcelona, 17 de setembre de 1990
            

EL MECANISME DE LA POR

Conferència pronunciada per el profesor

CARLES MUÑOZ ESPINALT
Barcelona, 11 de juny de 1990
            

LA FIRMA COM A SEGELL DE LA IMATGE PERSONAL

Conferència pronunciada per el profesor

CARLES MUÑOZ ESPINALT
Barcelona, 7 de maig de 1990
            

LA IMATGE PERSONAL EN ELS SOMNIS

Conferència pronunciada per el profesor

CARLES MUÑOZ ESPINALT
Barcelona, 26 de febrer de 1990
            

PSICOESTÈTICA DE LA MÀSCARA

Conferència pronunciada per el profesor

CARLES MUÑOZ ESPINALT
Barcelona, 20 de novbre de 1989
            

PSICOESTÈTICA DEL DIRIGENT POLÍTIC

Conferència pronunciada per el profesor

CARLES MUÑOZ ESPINALT
Barcelona, 2 d'octubre de 1989
            

VENIR A LA MEMÒRIA

Conferència pronunciada per el profesor

CARLES MUÑOZ ESPINALT
Barcelona, 20 de març de 1989
            

EL TEST DEL RAMAT

Conferència pronunciada per el profesor

CARLES MUÑOZ ESPINALT
Barcelona, 30 de gener de 1989
            


TACTE I CONTACTE

Conferència pronunciada per el profesor

CARLES MUÑOZ ESPINALT
Barcelona, 26 d'octubre de 1988
            


PSICOESTÈTICA DE LA MIRADA

Conferència pronunciada per el profesor

CARLES MUÑOZ ESPINALT
Barcelona, 26 de setembre de 1988
            


EL DESIG DE MINIMITZAR

Conferència pronunciada per el profesor

CARLES MUÑOZ ESPINALT
Barcelona, 30 de maig de 1988
            


ACTITUDS DAVANT DEL MIRALL

Conferència pronunciada per el profesor

CARLES MUÑOZ ESPINALT
Barcelona, 25 d'abril de 1988
            


PSICOESTÈTICA DE LES EDATS
I PSICOSI DEL ZERO


Conferència pronunciada per el profesor

CARLES MUÑOZ ESPINALT
Barcelona, 25 de gener de 1988